کریپتویاب چگونه کار می‌کند؟

قواعد

کابران می‌بایست تمامی اطلاعات خود را به درستی وارد کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل مسولیت با کاربر خواهد بود.


کمتر از 10 میلیون تومان
تا 10 میلیون تومان
تا 50 میلیون تومان
تا 100 میلیون تومان
تا 150 میلیون تومان
بیش از 200 میلیون تومان

> مبارزه با پول شویی

در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های بانکی هکی ,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب وب سایت را دارد, سایت حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.

واریز وجه به حساب سایت توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همین الان پلتفرم کریپتویاب را امتحان کنید

ورود/ثبت نام