نقشه راه

نقشه راه

شروع فرایند توسعه طرح کریپتویاب

کریپتویاب بر اساس برنامه زیر فرآیند توسعه خود را آغاز کرده است. این برنامه ممکن است در آینده به روز شده و سر فصل‌های جدید به آن اضافه شود.

2019 2st quarter

پیاده سازی پلتفرم

پیاده سازی کامل پلتفرم جهت انجام معاملات آنلاین و ادغام با شبکه بلاک‌چین

2019 3rd quarter

افزایش لبه ادغام

ادغام هرچه بیشتر با شبکه بلاک‌چین

2019 4th quarter

راه اندازی سرور واسط

ارایه سرویس به سایر وبسایت‌ها، شبکه‌ها و اپلیکیشن‌ها در بستر پلتفرم

2020 1st quarter

اضافه سازی ارزرمزهای جدید

با ادغام هرچه بیشتر لبه پلتفرم با شبکه بلاک‌چین امکان تبادل ارزرمزهای بیشتر در پلتفرم میسر می‌شود

...

شما بگویید!

از طریق ارتباط با پشتیبانی هر آنچه را که لازم دیدید با ما با اشتراک بگذارید.